beskärning häck
trädgårdsdesign Facebook
pinterest1

Beskärning handlar om att skapa livskraftiga och välbalanserade växter. Trädvård och beskärning kan jämföras med bilservice – på träd ska detta ske med 1–3 års intervall under hela dess livslängd, med tätare service under uppbyggnadsperioden.

Det är inte många, utan rätt grenar som ska tas bort. Att år efter år kapa alla vattenskott stressar trädet, det kommer att lägga energi på bladsättning istället för frukt – en ond cirkel.

När och hur beskärningen ska utföras beror på växtzon, växtplats, sort, ålder, tillväxt och vitalitet, förekomst av sjukdomar och vad vi vill uppnå.

Per Lundin
Per Lundin

Trädbeskärning
kräver kunskap!

Per Lundin
Per Lundin
Per Lundin

Är du osäker – anlita en professionell trädbeskärare. Riksförbundet Svensk Trädgård utbildar, prövar och certifierar trädbeskärare. GRÖNT KORT säkerställer beskärningskunskap och ger kunden trygghet i att tjänsten kommer att utföras på ett korrekt sätt enligt senaste forskning.

Per Lundin
Per Lundin
item2
item2

Rätt beskärning från början ger
• kraftigare stam med starka greninfästningar,
• friskare och mer välformat träd,
• rikligare med fruktved som ger bättre frukt,
• glesare krona som bär friskare blad och frukt,
• god fruktutveckling på kronmanteln,
• frukt på mer lättåtkomliga ställen.

item2
Per Lundin

Per Lundin
Certifierad trädbeskärare
E-posta Per här

Per Lundin
Per Lundin
item2
beskärning träd

Trädfällning

Vi fäller träd i mån av tid,
främst under vinter och vår.

FF symbol