hängmatta
trädgårdsdesign Facebook
pinterest1

Om gräsmatta

SNABBA TUMREGLER:
• Klipp lite och ofta
• Låt gräsklippet ligga kvar

Gräsmatta är en plats för lek och spel, men också en lugnande sammanhållande yta. Inget annat i trädgården behöver skötas så ofta. Utöver klippning brukar det handla om allehanda åtgärder som toppdress, gödsling, luftning, fröså kala fläckar, rensa ogräs och vattning. Självklart kan vi ha gräsmatta, men inte större än behovet om lättskött är viktigt. Variera istället med markmaterial som marktäckande växter, grusytor, kullersten, plattor, buskage, vattenytor osv.

Stråna ska inte klippas kortare än 4 cm. Korta strån gör rotsystemet grundare och känsligare för torka. Om gräsmattan blivit hög (efter semestern) – klipp i två omgångar med några dagars mellanrum.

Låt gräsklippet ligga kvar! Detta gör gräsmattan självgödslande och ger bättre jordstruktur – låt daggmaskarna göra jobbet.

Vattna om det blir för torrt, men var inte rädd för en brun gräsmatta. Den är inte död, utan tar till sin överlevnadsstrategi för att klara torka. Efter regn grönskar den igen.

Pass upp för ogräsmedel (kombomedel med gödsel), de kan skada växter intill som häckar, träd och perenner. Överdosering förorenar grundvattnet.

Kör över torra höstlöv med gräsklipparen. Sönderklippta löv flyger inte omkring, är mums för maskarna som gör luftgångar och jordförbättrar. Genom ytkompostering sparas gödselmedel, torv/sand, tid och arbete.

näva marktäckare
gräsmatta trädgårdsdesign
FF symbol