trädäck Ådö
trädgårdsdesign Facebook
pinterest1

Tips för nybyggartomter

• Ta med tomten tidigt i byggplaneringen
• Behåll värdefulla uppväxta växter
Minimera tunga maskiners påverkan
• Nyttja maskinerna för växtgropar
• Satsa på bra jord och omsorg vid växtetablering
• Kosta på några stora träd direkt

design entrésida

Bekanta dig med din nya tomt. Finns vackra träd eller barrväxter? Vilka växter trivs? Finns utmärkande drag, nivåskillnader, berg i dagen, vackra vyer? Se allt som en potentiell tillgång. Kuperad mark ger mysigare trädgård. Genom att tidigt planera tomtens funktioner blir resultatet och helheten att bättre, och tomten blir fortare blir färdigt. En Markplaneringsskiss gör anläggningen effektivare.

Största problemen med nybyggartomter är ljusinstrålning och hårdpackad mark. Ofta finns tyvärr inte ett enda träd. Varken växter eller människor trivs särskilt bra i full sol. Ett påfrestande mikroklimat kräver större arbetsinsatser. Satsa på träden först, gärna i större storlekar – så får ni snabbare en fungerande trädgård.
Schaktmassor kan vara hårda och täta, utan syre, och kräver då väsentligt förbättringsarbete för att växter ska trivas.

Designexempel, före – efter.
Entrésida övergår till privat del.

trädgårdsdesign framsida
Länk till artikel
FF symbol