designtjänster trädgård
trädgårdsdesign Facebook
pinterest1

Trädgårdsdesign – skiss eller ritning?
– trädgårdsgestaltning, trädgårdsritning,idéskiss, illustrationsplan

Specificerad offert lämnas efter tomtbesök.
Lämplig uppdragsnivå beror på hur skissen ska användas.
Prisspannet varierar efter önskemål om innehåll och tomtens förutsättningar.
Tomter med nivåskillander med beräkning av befintliga och blivande nivåer, murar och trappor kräver mer arbetstid.

Markplaneringsritning – t ex grovplanering innan huset byggs: 8 000–18 000 kr

Besparar tid och arbete inför finanläggning.
Bra att lämna till markentreprenören i tidigt skede.
Hur ska huset ska placeras? Hur ska nivåer schaktas? Var ska det bli hårdgjorda ytor resp planteringar, träd, häckar, belysningrör? Vilka träd, buskar, stenar, klippor är värda att spara?
Markplaneringen baseras på slutlig trädgårdsdesign, varför idéutkast krävs. Hänsyn måste tas till planlösning, logistik, sol/skugga, insyn, utsikt, vind,höjdskillnader osv.
Denna nivå klargör för- och nackdelar med olika placering av byggnader, funktioner och innehåll.
Ger rätt nivåhantering och förberedles för rätt markmaterial till hela tomten.

Idéutkast – "de stora dragen". Disposition, funktion, grundstruktur: 12 000–15 000 kr
Har ni kört fast och anlägger själva? Förslag som vidgar tanken, ger inspiration och idéer.
Enkla utkast på olika designlösningar. Ej exakt nivåhantering, bredder, längder, växtval osv.

Idéskiss/trädgårdsgestaltning – "allt finns med, men inte högsta detaljgrad": 18 000–30 000 kr
(inkl växtförslag, växtförteckning samt belysningsförslag – kan väljas bort.)
Uppskattade mått och nivåer för hela tomten som uteplatser, trappor, gångar, murar osv.
Förslag på karaktär, materialval och växtteman.
Placeringar av träd, buskar, häckar, utformning rabatter, armaturer.
Ingående växter i alla samplanteringar och rabatter.
Fungerar som underlag till anläggningsofferter, men slutliga små detaljer får tas på plats.

Illustrationsplan/trädgårdsritning – högsta detaljnivå: från 30 000 kr
Mer exakta mått och nivåer. Detaljer inritade som kantstenar, läggningsmönster, noggrannare inmätning av befintligt och exaktare anvisningar till anläggare.
Denna detaljgrad kan kompletteras till Idéskiss på partiella delar av trädgården.

Möjligt tillägg eller separat uppdrag (krävs för växtoffert, beställning):
• Växtplan/planteringschema med exakt placering, inkl mängdberäkning, ev även kvalitets och storleksförslag på ingående växter.
Priset beror på växtytornas storlek och komplexitet – offert ges när designen är gjord.

Tomtbesök ingår i alla ritningsuppdrag med 1500 kr (1 h på plats, max körtid 1 h t o r), inkluderas i offerten som lämnas efter besöket. Självklart tar vi betalt för vår arbetstid, men uppstartsmötet är prisreducerat. Normal arbetstid för uppstartsmötet inkl samtal, korrespondens, genomgång och utskrift av checklista och ritningar, körtid, tomtmöte, viss mätning och anteckningar samt offert är 4-5 timmar.


ÖVRIGA TJÄNSTER

Bygglovsritningar och marklovsritningar debiteras med 750 kr/timme. Begär offert.

Turboträdgård
Två trädgårdsdesigners kommer till er tomt och arbetar fram en gestaltningskiss på plats (6 timmar, inkl förberedelser). Fokus på disposition av funktionsytor, formspråk och karaktär (vissa materialförslag och växtval ingår). Tar ett rejält helhetsgrepp, kunden får viktiga grundtankar som förenklar slutliga beslut själv. 12000 kr exkl körtid och milersättning.

Rådgivning på tomt, 2 timmar
Bolla idéer, diskutera ett problemområde. Skötsel-, växt- eller materialråd.
2 timmar på tomt: 2500 kr (max körtid 1 h t o r).

Trädgårdsanläggning (separat, ej vår design)
Ritningsunderlag och materialval tillhandahålls av kund. Offert efter tomtbesök.
Löpande debitering eller fast pris.

Vi åtar oss även skötsel och upprättar skötselavtal i samarbete med Marie Gönzci, MG Gröna trädgård, www.gronatradgard.se

Priser inkl moms. Vi har företagsswish!

FF symbol