trädgårdsdesign trädgårdsritning
trädgårdsdesign Facebook
pinterest1

Trädgårdsdesign med idéskiss
– vad gör det för skillnad?

En trädgårdsritning förenklar tomtens utveckling genom smartare anläggning och inköp. Investera i en skiss för att spara tid och pengar. En lättskött och estetisk trädgård ökar fastighetens värde, men mest värdefullt är ökad trivsel för er själva. Som trädgårdsdesigner tar jag grepp om helhet, nivåer, funktion och proportion, ger lösningar och idéer – vilket förbättrar och förenklar resultatet.

Trädgårdsdesign handlar inte främst om växtval, utan om genomtänkt gestaltning av tomtens funktioner. Utgångspunkt är livsstil och önskemål, arkitektur och omgivning. Känslan i den färdiga trädgården handlar om material- och växtmöten, rytm, rörelsemönster och formspråk. Anlita mig om ni vill ha genomtänk estetisk trädgårdsdesign som fungerar!

 

Så här går ett ritningsuppdrag till:
– Kunden fyller i vår Checklista. Den tydliggör behov, problem, livsstil, skötselkrav och mycket mer.
– Skalenlig fastighetsritning tillhandahålls av kund. Helst även planlösning och fasadritningar.
– Tomtbesök görs, där vi under rundvandring pratar igenom lista, ritning och tomt.
– Tillsammans bestämmer vi lämplig detaljnivå*. Uppdragets innehåll specificeras därefter tydligt i en offert.
– Normal designprocess är 3–4 veckor.

*Varje uppdrag anpassas. En ritning som ska fungera som offertunderlag för anläggning kräver högre detaljgrad än om behovet är idéer, inspiration och gestaltning. Se vidare under Priser.

Cajsa Jacobsson trädgårdsdesigner

Erfarenheterna från min bakgrund inom grafisk formgivning, produktdesign och illustration har många fördelar inom trädgårdsdesign. Utifrån beställarens behov skapas ändamålsenlig och genomtänkt form av ett givet innehåll på en yta. En extra utmaning med trädgårdar är att de ständigt förändras med sitt växande. En trädgård består också betydligt längre, vilket kräver mer.

Sedan 1999 har jag drivit eget som formgivare. Sedan 2008 arbetar jag professionellt med trädgårdsgestaltning på heltid.

Jag är bra på att lyssna in kundens behov, tydliggöra projektets förutsättningar och leverera över kundens förväntningar inom de begränsningar och möjligheter som finns. Jag har känsla för ytor, perspektiv, material, form och färg – därpå intresse för arkitektur, design, konst, foto. Jag är diplomerad trädgårdsarkitekt och utbildar mig kontinuerlig.

Vi skapar genomtänkt och hållbar trädgårdsdesign.

Cajsa Jacobsson
Diplomerad trädgårdsdesigner

Vi gör även separata växtförslag samt
mark- och bygglovsritningar.

FF symbol